Úspora energií Ostrava Poruba

Předmětem projektu je úprava stávajícího objektu na ul. Spojů 835/2, Ostrava-Poruba formou stavebních prací, kterými se má docílit snížení energetické náročnosti stavby zateplením obvodového pláště (fasáda, střešní konstrukce) včetně výměny stávajících výplní otvorů za okna a venkovní dveře tepelně izolační. Jedná se o soubor opatření mající charakter oprav, údržby a modernizace navržených na stavbě stávající.

 

Projekt

 

Publicita

 

Realizace I. etapy

 

Realizace II. etapy

 

 

Tyto internetové stránky slouží pouze k informačním účelům. Informace jsou obecné povahy a mohou být kdykoli ze strany společností KAVIS Reality s.r.o. a KAVIS, spol. s r.o. jednostranně měněny. Zveřejnění jakýchkoli údajů na těchto webových stránkách nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu (zejména nemůže být považováno za návrh na uzavření nájemní smlouvy).

Kontakt

KAVIS, spol. s r.o.
Palackého 465/16
702 00 Ostrava-Přívoz

Tel.: +420 596 133 030
 

mapka